چاپ مات | چاپ سیلک | چاپ متالیک

چاپ روی کاغذ عکس با گارانتی آفیش

چاپ متالیک

بالاترین کیفیت چاپ
قیمت بالا
ماندگاری و دوام بالا
بافت ندارد (سطح فوق شفاف)
قابل شستشو
گارانتی 5 ساله آفیش

تحویل 48 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها

چاپ سیلک

کیفیت چاپ بالا
قیمت متوسط
ماندگاری و دوام بالا
بافت ابریشمی 
قابل شستشو
گارانتی 15 ساله آفیش

تحویل 48 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها

چاپ مات

کیفیت چاپ بالا
قیمت پایین
ماندگاری و دوام بالا
بافت ماسه ای
قابل شستشو
گارانتی 10 ساله آفیش

تحویل 48 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها

چاپ به روی شاسی با آفیش

چاپ متالیک روی شاسی

بالاترین کیفیت چاپ
شاسی MDF شش میلیمتری
قیمت بالا
ماندگاری و دوام بالا
بافت ندارد (سطح فوق شفاف)
قابل شستشو
گارانتی 5 ساله آفیش

تحویل 72 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها

چاپ سیلک روی شاسی

کیفیت چاپ بالا
شاسی MDF شش میلیمتری
قیمت متوسط
ماندگاری و دوام بالا
بافت ابریشمی 
قابل شستشو
گارانتی 15 ساله آفیش

تحویل 72 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها

چاپ مات روی شاسی

کیفیت چاپ بالا
شاسی MDF شش میلیمتری
قیمت پایین
ماندگاری و دوام بالا
بافت ماسه ای
قابل شستشو
گارانتی 10 ساله آفیش

تحویل 72 ساعته
لیست سایزها و قیمت ها
ارسال یک پیام